Cofrestrwch ar gyfer ein Canllaw Clirio a'n gwybodaeth Glirio ddiweddaraf.

Clirio ac Addasu

Medi 2020

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw'r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data y Brifysgol.

Rhagolygon gyrfa gwell

96% o raddedigion mewn swydd neu’n astudio ymhellach chwe mis ar ôl graddio.

Ymhlith y 150 gorau yn y byd

Rydym ymhlith y 150 gorau yn World Universities, tabl cynghrair dylanwadol o sefydliadau byd-eang.

Eich bywyd fel myfyriwr, gyda chefnogaeth

Cefnogir ein myfyrwyr gan un o Undebau Myfyrwyr gorau’r DU, sy’n cynnig dros 200 o gymdeithasau a 60 o glybiau chwaraeon.

Barod i gychwyn, barod i grwydro

Gall myfyrwyr gyfoethogi eu hastudiaethau drwy fanteisio ar gyfleoedd byd-eang, ymchwil a rhaglenni iaith.

Pam Prifysgol Caerdydd?

Pam Caerdydd?

Students in the Students' Union

Rhywle fforddiadwy i fyw

Un o’r dinasoedd prifysgol mwyaf fforddiadwy yn y DU.

Music

Digwyddiadau o’r radd flaenaf

Cymysgedd gwych o ddigwyddiadau diwylliannol, chwaraeon a bywyd nos.

Travel

© Visit Wales

Cysylltiadau trafnidiaeth gwych

Ar gyfer traethau rhagorol, cefn gwlad a mynyddoedd.