Cardiff University

Eich cartref

arloesedd

Bydd ein cyfleusterau o'r radd flaenaf yn helpu Cymru i ffynnu ar ôl y pandemig.

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau am y Campws Arloesedd

Mae'r campws yng nghanol Caerdydd, a hwn yw ein man cychwyn ym maes arloesedd.

Mae gan y campws adnoddau o'r radd flaenaf ac ymchwilwyr talentog fydd yn profi cynnyrch, prosesau a pholisïau newydd sy'n newid ein byd.


Bouygues UK sy’n adeiladu’r campws. Pan fydd yn agor yn 2021, gallwch fanteisio ar adnoddau gwych a phartneriaethau i helpu eich sefydliad i dorri tir newydd.


Ymunwch â ni.

Ni yw cartref arloesedd.

“Mae Campws Arloesedd Caerdydd wrth wraidd ein hymrwymiad hirdymor i greu ffyniant cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru er budd pawb.”

Is-Ganghellor Colin Riordan

sbarc | spark

Bydd sbarc | spark yn gartref i SPARK – Parc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol cyntaf y byd, fydd yn dod ag ymchwilwyr, ymarferwyr a llunwyr polisi blaenllaw ynghyd o dan yr un to, a Cardiff Innovations@sbarc man creadigol ar gyfer busnesau newydd, cwmnïau deillio a phartneriaethau.


Bydd sbarc | spark yn cynnwys unedau masnachol a lle mewn labordai ar gyfer cwmnïau deillio a busnesau newydd. Bydd ei adnoddau hefyd yn cynnwys cyfleusterau lefel data diogel, labordy saernïo a chanolfan ddelweddu fydd yn eich helpu i gydweithio ag eraill i wireddu eich syniadau. 

Hwb Ymchwil Drosiadol

Bydd y Cyfleuster Ymchwil Drosiadol yn gartref i wyddonwyr eithriadol o ddau sefydliad blaenllaw – Sefydliad Catalysis Caerdydd a'r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Maent yn trosi ymchwil arloesol yn gynnyrch a phrosesau sydd ar flaen y gad, gan adeiladu ar ein henw da ar gyfer bod yn bartneriaid â diwydiant.


Mae'r cyfleuster yn dod ag ymchwilwyr o'r un anian a busnesau mawr ynghyd i gefnogi prosesau darganfod, dyfeisio a datblygu er lles y gymuned wyddonol, yn ogystal â thwf economaidd ar lefel genedlaethol.

Campws Arloesedd Caerdydd

Bydd Campws Arloesedd Caerdydd yn ein helpu i wneud mwy. Rydym ni’n troi hen iard reilffordd yn sbardun ar gyfer syniadau gwych, lle mae meddylwyr yn cwrdd â chefnogwyr ac arianwyr er mwyn gwreichioni syniadau ar gyfer heriau cymdeithas. Ac rydyn ni am i chi gymryd rhan.


Mae’r Campws, sydd wedi’i leoli ym Mharc Maindy yng nghanol Caerdydd, yn agor llwybrau ar gyfer arloesedd ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd yn cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf a fydd yn helpu ymchwilwyr a myfyrwyr i weithio ar draws disgyblaethau a gyda phartneriaid i ddylanwadu ar bolisi ac adeiladu mentrau sy'n creu cynhyrchion, cwmnïau deillio, busnesau newydd a mentrau cymdeithasol.


Mae Campws Arloesedd Caerdydd eisoes wedi denu llawer o arian mewn buddsoddiadau ar y cyd gan gynnwys £17 miliwn o Gronfa Buddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU, £13 miliwn gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a £12 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Cardiff Innovations@sbarc

Eich busnes, ein harbenigedd - dysgwch fwy am y cyfleusterau sy'n arwain y farchnad yn ein Cartref Arloesedd newydd.

Hawlfraint Prifysgol Caerdydd. 


Elusen gofrestredig rhif. 1136855